Kancelaria podpisała umowę z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Mieście Stołecznym Warszawa – Panią Małgorzatą Rothert

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 lutego 2017 roku Kancelaria podpisała umowę z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Mieście Stołecznym Warszawa – Panią Małgorzatą Rothert w sprawie podjęcia się reprezentowania grupy w planowanym postępowaniu grupowym przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Jednocześnie dziękujemy Pani Rzecznik za zgodę na podjęcie się niezwykle istotnej funkcji Reprezentanta Grupy – Kancelaria dołoży wszelkich starań, aby współpraca przebiegała pomyślnie.

Mając na uwadze, że spełniony został również warunek ilościowy (otrzymaliśmy ponad 200 Deklaracji wstępnych przy zakładanym minimum 100 zgłoszeń), Kancelaria przystępuje do dalszych prac nad pozwem grupowym.

W związku z powyższym przekazujemy następujące informacje:

1/ ustalona z Panią Rzecznik kwota depozytu na zabezpieczenie kosztów procesu wynosić będzie 350 zł od Członka Grupy (w przypadku jednej osoby z kilkoma umowami oraz w przypadku jednej umowy zawartej przez kilka osób będzie pobierana jedna kwota tytułem depozytu) – jednak nie mniej niż 50 000 zł od całej Grupy;

2/ w nadchodzących dniach będziemy kontaktować się z osobami, które przesłały Deklaracje wstępne w celu przekazania informacji, czy przesłane dokumenty pozwalają na przyłączenie do postępowania grupowego. Jednocześnie Kancelaria będzie przesyłać wzór umowy o obsługę prawną oraz przekaże inne informacje na temat czynności niezbędnych do udziału w planowanym postępowaniu;

3/ w odniesieniu do osób, które dotąd nie przesłały Deklaracji wstępnych, a zainteresowane są udziałem w postępowaniu grupowym przeciwko bankowi BZ WBK S.A. informujemy, że zgłoszenia będą nadal przyjmowane według dotychczasowych zasad z zastrzeżeniem w zakresie zmiany stawek wynagrodzenia Kancelarii:

a/ dla Członków Grupy, którzy złożą w Kancelarii kompletne Deklaracje Wstępne do dnia 15 lutego 2017 roku, Kancelarii przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 850 zł brutto od każdego Członka Grupy (I Rata), a w razie wygranej w postępowaniu grupowym Kancelarii – dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 650 zł brutto od każdego Członka Grupy (II Rata);

b/ dla Członków Grupy, którzy złożą w Kancelarii kompletne Deklaracje Wstępne po dniu 15 lutego 2017 roku ale przed dniem złożenia Pozwu Grupowego BZ WBK, Kancelarii przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1050 zł brutto od każdego Członka Grupy (I Rata), a w razie wygranej w postępowaniu grupowym – dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1100 brutto od każdego Członka Grupy (II Rata);

c/ dla Członków Grupy, którzy złożą w Kancelarii kompletne Deklaracje Wstępne po dniu złożenia Pozwu Grupowego BZ WBK, Kancelarii przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1350 zł brutto od każdego Członka Grupy (I Rata), a w razie wygranej w postępowaniu grupowym – dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1100 zł brutto od każdego Członka Grupy (II Rata).

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i cieszymy się zarówno z dotychczasowej, jak i z nadchodzącej współpracy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z nami za pomocą poczty e-mail.

Pozdrawiamy,

Zespół ds. Pozwów Grupowych DT