Kancelaria kontynuuje prace nad pozwem – dalsze działania.

Szanowni Państwo,

W związku z upływem terminu nadsyłania Deklaracji wstępnych (16 grudnia) informujemy, że liczba zgłoszeń znacząco przekroczyła założone minimum.
Według naszych przewidywań w kolejnych dniach poinformujemy na stronie o wyniku rozmów z Rzecznikiem Konsumentów i wtedy podamy również warunki dotyczące depozytu na zabezpieczenie kosztów sądowych.
Jednocześnie przekazujemy informację na temat kolejnych planowanych działań związanych z pracą nad pozwem grupowym przeciwko Bankowi BZ WBK S.A.:

1/ w związku z wielką skalą zainteresowania osób pragnących dołączyć do pozwu uprzejmie informujemy, iż również po 16 grudnia 2016 r. mogą Państwo przystąpić do grupy. Kancelaria zastrzega sobie prawo przedstawienia nowych warunków dla osób przystępujących w kolejnych turach. Do tego czasu zgłoszenia będą przyjmowane na zasadach dotychczasowych;

2/ w pierwszej kolejności Kancelaria przeanalizuje dokumenty i skontaktuje się z osobami, które zgłosiły chęć udziału w postępowaniu do 16 grudnia 2016 r., czyli w pierwszej turze (obejmuje to również osoby, które w tym terminie wysłały Deklarację wstępną). Kolejne tury zgłaszających będą w miarę możliwości uwzględnione w pozwie lub przyłączone do postępowania w terminie późniejszym;

3/ analiza pierwszej tury przesłanych zgłoszeń i dokumentów przez Kancelarię zakończy się – według naszej oceny – w połowie stycznia 2017 r. Następnie Kancelaria będzie kontaktować się z poszczególnymi Członkami Grupy, informując, czy dana umowa kredytowa odpowiada założeniom planowanego pozwu. Na tej podstawie Kancelaria będzie:
– zawierać z Członkami Grupy umowy o obsługę prawną;
– finalizować kompletowanie dokumentów potrzebnych do przygotowania pozwu;
– przyjmować wpłaty wynagrodzenia oraz depozytu na zabezpieczenie kosztów sądowych od Członków Grupy.

4/ jeśli proces zawierania umów i gromadzenia będzie przebiegał bez zakłóceń, Kancelaria planuje złożenie pozwu grupowego w drugiej połowie marca 2017 r.

W razie uwag, pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji drogą mailową i telefoniczną.
Z wyrazami szacunku,
Zespół ds. Pozwów Grupowych DT